Home Organisatie Modellen Media Agenda Nieuw

Financieel overzicht 2022

Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/22 (boekingsstukken: 1 t/m 65)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/22 - 31/12/22

Resultatenrekeningen

in euro’s  
PH-KLu: bestuur/organisatie kosten 640,80  
  reis- & overige kosten meetings/trainingen 513,00  
  Wageningen 05 mei = Herdenking -,--  
  Dronten 03 mei = Taptoe -,--  
  GEEN Luchtmachtdagen 2022 -,--  
  Eindhoven = september Veteranendag Klu -,--  
  ML-KNIL/ Bronbeek oktober 2022 -,--  
  Nieuw-& Herbouw/Revisie & Onderhoud KLu-vloot 397,26  
  Kosten Klu-vloot = T.l.v. PH-BLUE   -1.551,06
       
PH-KLM: bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten 1.011,58  
  dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot 1.011,58 0,00
       
PH-Blue: eigen resultaat diverse baten +138,50  
  diverse lasten -228,36 -89,86
    ---------  
  Per saldo over het
kalender-/boekjaar 2022
-1.640,92  

=========
Leeuwarden, 26 januari 2023
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker