Home Nieuws Organisatie Vliegtuigmodellen Contact

Financieel overzicht

Financieel overzicht 2020

Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/20 (boekingsstukken: 1 t/m 52)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/20 - 31/12/20

Resultatenrekeningen

in euro’s  
PH-KLu: bestuur/organisatie kosten 907,90  
  reis- & overige kosten meetings/trainingen 282,53  
  Wageningen 05 mei = Herdenking -,--  
  Dronten 03 mei = Taptoe -,--  
  GEEN Luchtmachtdagen 2020 -,--  
  Eindhoven = september Veteranendag Klu -,--  
  ML-KNIL/ Bronbeek oktober 2020 -,--  
  Nieuw-& Herbouw/Revisie & Onderhoud KLu-vloot 2.234,57  
    ---------  
    3.425,00  
  dekking – nog te ontvangen Subsidie 2020 3.425,00 0,00
       
PH-KLM: bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten 335,36  
  dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot 335,36 0,00
       
PH-Blue: eigen resultaat diverse baten +15,22  
  diverse lasten -1.096,57 -1.081,35
    ---------  
  Per saldo over het
kalender-/boekjaar 2020
-1.081,35  

=========
Leeuwarden, 23 januari 2021
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker