In overleg met de Koninklijke Luchtmacht is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

home | sitemap | contact

Disclaimer

Stichting PHantasy in Blue heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert Stichting PHantasy in Blue geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Rechten

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan Stichting PHantasy in Blue. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PHantasy in Blue.

Schermresolutie en browser

Deze website wordt het meest leesbaar getoond op een scherm resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. Aangeraden wordt om gebruik te maken van Mozilla Firefox 4, Safari 5 of Internet Explorer 8. Javascript is vereist.

Links naar andere sites

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stichting PHantasy in Blue. Stichting PHantasy in Blue is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is ontwikkeld door blue architect.

Trainingsdag film

Bekijk hier de video van de trainingsdag in mei 2014.

Model uitgelicht

Fokker C-X

Titel

KLu

Afdeling

Nol Batavier R...

Bouwer

Kees v Essen

Vlieger

184 cm.

Lengte

66 cm.

Hoogte

0 kg.

Gewicht

240 cm.

Spanwijdte

0 cm².

Vleugel opp.

1 : 5

Schaal

... bekijk meer informatie