In overleg met de Koninklijke Luchtmacht is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

home | sitemap | contact

Sitemap

Trainingsdag film

Bekijk hier de video van de trainingsdag in mei 2014.

Model uitgelicht

Lockheed F 104 ..

Titel

KLu

Afdeling

Frans Feijen

Bouwer

Leonce Bimberge..

Vlieger

353 cm.

Lengte

82 cm.

Hoogte

24 kg.

Gewicht

134 cm.

Spanwijdte

0 cm².

Vleugel opp.

1 : 5

Schaal

... bekijk meer informatie