In overleg met de Koninklijke Luchtmacht is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

home | sitemap | contact

Links

Doorverwijzingen naar derden. Opname moet evenwel zeer restrictief geschieden en een binding hebben met de stichting.

AMT Netherlands

AMT Netherlands designs and manufactures small gas turbines for the propulsion of radio-controlled flying aircraft, experimental aircraft development, and in the military target and surveillance drone field. Our turbines are also used in many kinds of research and education projects at universities all over the world.

Kijk voor meer info op: AMT Netherlands website


Het Militaire Luchtvaart Museum

De geschiedenis van het Militaire Luchtvaart Museum gaat terug tot de jaren zestig. In 1968 wordt op de bakermat van de Nederlandse luchtvaart, Soesterberg, op initiatief van enkele luchtmachtmedewerkers, het Luchtmachtmuseum opgericht. 3 Juli 1968 opent Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard het museum dat is ondergebracht in één van de hangaars op de Vliegbasis Soesterberg. Het museum toont de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht en haar voorgangers.

Kijk voor meer info op: Het Militaire Luchtvaart Museum website


Koninklijke luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een organisatie die waarde hecht aan een verantwoorde vastlegging van haar geschiedenis. De Sectie Luchtmachthistorie van de Staf van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten bestudeert en documenteert het luchtmachtverleden.

Kijk voor meer info op: Luchtmacht website

Model uitgelicht

Fokker S-IX

Titel

KLu

Afdeling

Berend Poppema

Bouwer

Berend Poppema

Vlieger

152 cm.

Lengte

58 cm.

Hoogte

0 kg.

Gewicht

190 cm.

Spanwijdte

0 cm².

Vleugel opp.

1 : 5

Schaal

... bekijk meer informatie