In overleg met de Koninklijke Luchtmacht is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

home | sitemap | contact

Financieel overzicht 2017

Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/17 (boekingsstukken: 1 t/m 116)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/17 - 31/12/17.

Resultatenrekeningen

in euro’s  
PH-KLu: bestuur/organisatie kosten 1.524,96  
  reis- & overige kosten meetings/trainingen 584,80  
  Wageningen 05 mei = Herdenking 231,05  
  Dronten 06 mei = Taptoe 114,96  
  Doorn 27-28 mei = Living History WW-I 65,97  
  Uden 28 mei = Volkel in de Wolken -34,40  
  Gilze DHC = 14 juni Familiedag 192,76  
  Seppe = 2 september Airshow 193,80  
  Eindhoven = 27 septemberVeteranendag KLu 408,08  
  Reünie ML-KNIL/ Bronbeek 08 oktober 2017 71,82  
  Nieuw-& Herbouw/Revisie & Onderhoud KLu-vloot 8.480,20  
    ---------  
    11.834,00  
  dekking 11.834,00 0,00
       
PH-KLM: bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten 271,81  
  dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot 271,81 0,00
       
PH-Blue eigen resultaat: diverse baten 806,84  
  diverse lasten -2.378,45 -1.571,61
    ---------  
  Per saldo positief over het
kalender-/boekjaar 2017
-1.571,61  

=========
Leeuwarden, 22 januari 2018
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker

Model uitgelicht

A-330

Titel

KLM

Afdeling

Michel Knol en ..

Bouwer

Marinus van der..

Vlieger

369 cm.

Lengte

0 cm.

Hoogte

25 kg.

Gewicht

377 cm.

Spanwijdte

0 cm².

Vleugel opp.

1 : 16

Schaal

... bekijk meer informatie