In overleg met de Koninklijke Luchtmacht is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

home | sitemap | contact

Financieel overzicht 2019

Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/19 (boekingsstukken: 1 t/m 131)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/19- 31/12/19

Resultatenrekeningen

in euro’s  
PH-KLu: bestuur/organisatie kosten 1.233,53  
  reis- & overige kosten meetings/trainingen 1.367,70  
  Wageningen 05 mei = Herdenking 320,04  
  Dronten 03 mei = Taptoe 184,69  
  Hoogeveen 30 mei = Rollout Fokker D-XXI 346,94  
  Volkel 14/15 juni = Luchtmachtdagen 1.913,01  
  Ede 21/24 augustus = Airshow ‘Wings of Freedom’ 382,28  
  Eindhoven = 11 september Veteranendag Klu 266,40  
  ML-KNIL/ Bronbeek 06 oktober 2019 127,68  
  Eindhoven 08 oktober = 75 jaar 334 Squadron 295,45  
  Nieuw-& Herbouw/Revisie & Onderhoud KLu-vloot 3.062,28  
    ---------  
    9.500,00  
  dekking – nog te ontvangen Subsidie 2019 9.500,00 0,00
       
PH-KLM: bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten 231,31  
  dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot 231,31 0,00
       
PH-Blue eigen resultaat: diverse baten +1.647,06  
  diverse lasten -1.440,48 206,58
    ---------  
  Per saldo over het
kalender-/boekjaar 2019
+206,58  

=========
Leeuwarden, 5 februari 2020
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker

Model uitgelicht

Curtiss H-75 Ha..

Titel

KLu

Afdeling

Ton Nelissen

Bouwer

Ton Nelissen

Vlieger

175 cm.

Lengte

57 cm.

Hoogte

11 kg.

Gewicht

228 cm.

Spanwijdte

0 cm².

Vleugel opp.

1 : 5

Schaal

... bekijk meer informatie