Home Nieuws Organisatie Vliegtuigmodellen Contact

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Stichting PHantasy in Blue is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Stichting PHantasy in Blue heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert Stichting PHantasy in Blue geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Cookies

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies op deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. De website van Stichting PHantasy in Blue gebruikt cookies van Google analytics en een specifieke cookie om op te slaan of het introfilmpje getoond dient te worden of niet, dit ten behoeve van de usability van de website. Aan de hand van deze cookies kunnen we verbeteringen aan de site doorvoeren. Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt. Klik hier om uw cookie instellingen te wijzigen.

Auteursrechten

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan Stichting PHantasy in Blue. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PHantasy in Blue.

Links naar andere sites

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stichting PHantasy in Blue. Stichting PHantasy in Blue is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Schermresolutie en browser

Deze website wordt het meest leesbaar getoond op een scherm resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. Aangeraden wordt om gebruik te maken van Mozilla Firefox 4, Safari 5 of Internet Explorer 8. Javascript is vereist.