Home Organisatie Modellen Media Agenda Nieuw

Organisatie

In overleg met de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door hem geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De Stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

Doelstelling

De Stichting wil de historie van de Nederlandse Luchtvaart in de vorm van milieuvriendelijke, grote schaalmodellen weer tot leven brengen en aan het publiek presenteren. De schaalmodellen worden enkele keren per jaar zowel vliegend als niet-vliegend op plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn getoond o.m. in het Militaire Luchtvaart Museum en tijdens de Luchtmachtdagen (voorheen Open Dagen genoemd).

Mensen

De modellen zijn of worden gebouwd en gevlogen door vrijwilligers die zijn (worden) gekozen op basis van gebleken deskundigheid, betrouwbaarheid en standvastigheid. En natuurlijk in de verwachting dat het model en tijdschema goed bij die ene vrijwilliger past. Deze vrijwilligers moeten samen een team vormen; meedoen is daarom niet weggelegd voor mensen die zich niet gelukkig voelen binnen een groep. Natuurlijk wil elke deelnemer zijn collega’s wel laten zien hoe mooi en goed zijn schaalmodel is en hoe realistisch het vliegt. Een gezond competitie-gevoel mag en kan niet ontbreken!

Werkwijze

Stichtingsbestuur, bouwers en opdrachtgevers werken langs zo kort mogelijke, directe lijnen. Dat betekent intensieve contacten met deze opdrachtgevers en met de over het gehele land gespreide deelnemende vrijwilligers.

Per schaalmodel wordt een project - begroting en een project - tijdschema opgesteld. Daarbij passend zoekt het Stichtingsbestuur een modelbouwer/vlieger. Voor de groepsvorming en bewaking van de voortgang van alle projecten worden elk jaar meetings georganiseerd. Bouwproces, uitwerking van technische kwesties, maar ook schaaldetails en presentatie, worden dan beoordeeld en besproken. Enkele daarvoor gekozen functionarissen (o.a. bestuursleden en/of ervaren bouwers/vliegers) worden met deze speciale taak belast. Het Militaire Luchtvaart Museum en de luchtvaartdeskundigen van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zijn belangrijke informatiebronnen voor de deelnemers.

De KLu en KLM, het Nationale Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, SHELL, de vroegere KEMA en Advanced Micro Turbines (AMT Geldrop) hebben op verschillende fronten bijgedragen aan de groei en professionaliteit van de producten van de Stichting en haar vrijwilligers. De KLu en AMT vervullen nog steeds een actieve rol in de financiële en/of materiële ondersteuning van de Stichting. De KLM heeft enige tijd geleden gekozen voor een andere vorm van sponsoring.

Middelen

De Stichting zorgt voor het verkrijgen van bouwopdrachten van de KLu en militaire luchtvaart gerelateerde organisaties zoals Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL), Reüniecommissie Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands Indische Leger (ML-KNIL), Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaart Museum alsmede particuliere initiatieven. Deze opdrachtgevers betalen slechts de materiaalkosten van een te bouwen model. Ook zorgt de Stichting voor de middelen die nodig zijn om elk modelproject financieel mogelijk te maken en langdurige, veilige inzet van een model zeker te stellen. Sponsoren zoals bij voorbeeld hiervoor genoemd zijn daarbij onontbeerlijk. Bestuursleden en deelnemende bouwers/vliegers leveren hun inbreng op non-profitbasis. Aan elk te bouwen schaalmodel is een deelnemer vaak (zeer) veel tijd kwijt. Middelen zijn altijd schaars en worden dus zorgvuldig beheerd. Tegenover de sponsoren maar ook de deelnemende teams verantwoordt de Stichting dan ook haar handelwijze.

Beloningsbeleid

Het statutaire bestuur ontvangt alleen de gemaakte kosten vergoed welke betrekking hebben met de uitvoering van hun functie binnen het bestuur. Gemaakte reiskosten op basis van 0,19 eurocent per gereden kilometers, en kosten voor kantoorbenodigdheden. De stichting heeft verder geen personeel en directie.

Effect

Het resultaat van alle inspanningen is een groeiende vloot prachtige vliegwaardige schaalmodellen met een grote en pakkende uitstraling, mede door de grote schaal (1:5, 1:10 en 1:16) waarin de modellen zijn uitgevoerd. Dit blijkt o.a. uit de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met de in binnen- en buitenland gepresenteerde modellen. Steeds weer toont het publiek zich enthousiast en vol verbazing bij het aanschouwen van deze schaalmodellen van erkende topklasse!

Bestuurssamenstelling

  • De heer A.F.R. van der Zwan: voorzitter
  • De heer H.G.M. Janssen: secretaris
  • De heer R.H. Bakker, penningmeester/coördinator Evenementen
  • De heer G.H.M. Kuipers, technische commissie

Stichting PHantasy in Blue