Home Organisatie Modellen Media Agenda Nieuw

Welkom bij PHantasy in Blue

In overleg met de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten is op 20 september 1995 de Stichting PHantasy in Blue opgericht om de ontwikkeling en bouw van een eerste vijftien door hem geselecteerde, voor de KLu-historie belangrijke, modellen te realiseren. Het contract hiervoor is op 20 december 1995 tot stand gekomen. De Stichting is sinds september 1995 ook buitengewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ook de KLM heeft haar vloot van in een eerder stadium gebouwde modellen aan de Stichting PHantasy in Blue toevertrouwd.

De Stichting wil de historie van de Nederlandse Luchtvaart in de vorm van milieuvriendelijke, grote schaalmodellen weer tot leven brengen en aan het publiek presenteren.

De schaalmodellen worden enkele keren per jaar zowel vliegend als niet-vliegend op plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn getoond o.m. in het Militaire Luchtvaart Museum en tijdens de Luchtmachtdagen. Het resultaat van alle inspanningen is een groeiende vloot prachtige vliegwaardige schaalmodellen met een grote en pakkende uitstraling, mede door de grote schaal (1:5, 1:10 en 1:16) waarin de modellen zijn uitgevoerd. ... [lees meer]